FLUID FILM® är en unik lanolinbaserad produkt för rostskydd och smörjning. FLUIDFILM används över hela världen av en mängd industrier och användningsområden

  • Skyddar alla metaller

  • Innehåller inga lösningsmedel

  • Stoppar rost direkt vid applicering

  • Giftfritt och miljövänligt

  • Långtidsverkande

 

Kraftfull 

FLUID FILM®-produkter erbjuder kraftfullt korrosionsskydd för alla metaller och överlägsen smörjning för alla rörliga delar. De är långtidsverkande, tixotropa vätskor och geler som har använts i över 55 år i mycket korrosiva marina miljöner för fartyg och offshore borriggar. Produkterna har utvecklats och för bruk inom trädgårdsbruk, flyg- och bilindustri. FluidFilm är en en icke-farlig / giftfri lösning mycket lämplig för underhåll i hemmet. Produkten används i områden som  t.ex, kommersiellt fiske, gasbolag, jordbruk, gruv, kraft transport och industrianläggningar.

 

Miljövänlig

FLUID FILM®  är klassificerad som giftfri och icke-farlig och innehåller mindre än en procent VOC (Volatile organic compound /Flyktig organisk förening), vilket bidrar till att minska användningen av ozonförstörande kemikalier i atmosfären. FLUIDFILM innehåller inga lösningsmedel, fenoler, tungmetaller, arsenik, PCB, PC, TCDD eller andra dioxinrelaterade ämnen. Den tillverkas med en helt naturlig lanolinbas.

 
 

Långtidsverkande

FLUID FILM®  är en lanolinbaserad produkt som inte innehåller några lösningsmedel. Med sin unika lanolinbas kommer FLUID FILM att lägga sig i metallens porer och hålla fukt och syre borta från basmetallen.Det kommer inte att avdunsta eller torka från ytan. FLUID FILM lämnar en fuktig, torrfilm som ger långvarigt korrosionsskydd på alla metaller och överlägsen smörjning för alla rörliga delar.

Mångsidig

FLUID FILM® har obegränsade användningsområden i hemmet, från interiör service på lås och gångjärn till utomhus grönytemaskiner. Vätskans film har den fördelen att lägga till en glans på målade ytor, rekonditionerar plast och skadar inte oljeresistenta syntetiska tätningar eller gummitätningar. FLUIDFILM är också användbar i garaget, med många tillämpningar för fordon och verktyg