FluidFilm Spray

AS11 - Sprayburk 333g AS2 - Sprayburk 64g

FLUID FILM®  består av speciellt bearbetat ullvax, höggradigt raffinerade petroleumoljor och utvalda ämnen för att tillhandahålla korrosionskontroll, penetration, metallvätning och vattenavvisning. Fluidfilmprodukter innehåller inga lösningsmedel, kommer inte att torka ut men tränger in i alla metaller, vilket ger korrosionsskydd från både naturliga och industriella miljöer. Tunga korroderade och/eller fastrostade delar som muttrar, bultar, axlar etc. som normalt skulle skadas under underhållet kan räddas genom att applicera FLUID FILM®.

SDB

FluidFilm Penselburk

Brushcan - Penselburk

FLUID FILM®  består av speciellt bearbetat ullvax, höggradigt raffinerade petroleumoljor och utvalda ämnen för att tillhandahålla korrosionskontroll, penetration, metallvätning och vattenavvisning. Fluidfilmprodukter innehåller inga lösningsmedel, kommer inte att torka ut men tränger in i alla metaller, vilket ger korrosionsskydd från både naturliga och industriella miljöer. Tunga korroderade och/eller fastrostade delar som muttrar, bultar, axlar etc. som normalt skulle skadas under underhållet kan räddas genom att applicera FLUID FILM®.

FluidFilm NAS - Flytande Burk

NAS 3,8l / 19l / 208l

FLUID FILM®  består av speciellt bearbetat ullvax, höggradigt raffinerade petroleumoljor och utvalda ämnen för att tillhandahålla korrosionskontroll, penetration, metallvätning och vattenavvisning. Fluidfilmprodukter innehåller inga lösningsmedel, kommer inte att torka ut men tränger in i alla metaller, vilket ger korrosionsskydd från både naturliga och industriella miljöer. Tunga korroderade och/eller fastrostade delar som muttrar, bultar, axlar etc. som normalt skulle skadas under underhållet kan räddas genom att applicera FLUID FILM®.

SDB

FluidFilm A - Flytande

3,8l / 19l / 208l

FLUID FILM®  Liquid A är en vätska som bildar en skyddande barriär i form av en mjuk beläggning. Liquid A skyddar gödningsmedels-behållare, bulklagertankar, behållare, spridare, uppsamlingstankar, sprutor, vätskespridare, kombinationsmaskiner, blandningsanläggningsmaskiner, sorteringsmaskiner, transportörer, hissar och fordon. Använd LIQUID A för att skydda pumphus genom att hälla in Liquid A i ingreppet och vrida pumpen en eller två gånger.

Liquid A är en oljig gul transparent vätska.

SDB

FluidFilm AR - Soft gel

3,8l / 19l / 208l

FLUID FILM® Liquid AR är en icke-toxisk, lanolinbaserad mjuk gelbeläggning. Den används främst i den tunga marina industrin  för att bevara delar under lagring eller under transport. Den används också vid underhåll av flygplan, tåg, tung utrustning och bilar. FluidFilm AR kan appliceras med en luftfri spruta, rulle, borste eller fettpistol

SDB

FluidFilm - BN/BW Gel

BN (Neutral) / BW (vit) 19l / 208l.

FLUID FILM® BN / NW Gel är en permanent mjuk gelbeläggning för alla metaller. Dunstar inte. Lanolinbaserad beläggning. Lösningsmedelfri. Giftfri. Anti-frätande beläggning för alla metaller. Skyddar mot angrepp av fukt, saltlösningar och tuffa  marina, jordbruks- och industrimiljöer. Applicering görs  i ett skikt i  ballasttankar, tomrum, pontoner etc. på både nya och gamla konstruktioner. För användning på utrustning som kräver långvarigt skydd mot korrosion

SDB BN

SDB BW

FluidFilm BEW - Gel vit exeriör

BEW 19l / 208l

FLUID FILM® BEW Gel är en permanent mjuk, rostskydds gelbeläggning för stora metallytor som tankar, konstruktioner etc., där en permanent mjuk beläggning önskas. Den är speciellt utformad för att motstå solpåverkan och kan användas på ytor som kan att ha en temperatur på upp till 70 ° C.

SDB

FluidFilm WRO-EP - Gel

WRO-EP 19l / 208l

FLUID FILM®  WRO-EP rekommenderas för generellt underhåll av wire-kablar. Det ger korrosionsskydd och smörjning för stående och löpande rigg, draglinor och brokablar. Den höga klibbigheten hos WRO-EP minimerar avrinning vid högre hastighetskörning och ger högre motståndskraft mot vattenavslitning vid användning i tidvattenområden. Extrema tryckegenskaper ger även utmärkt smörjning av stål wire. Rostig wire och kabel bör behandlas först med FLUID FILM Liquid A eller Liquid AR, för att uppnå maximal skydd.

Permanent mjuk gel. Överensstämmer med MIL-PRF-18458 C. 

SDB

FluidFilm WRN-EP Gel

WRN-EP. 19l. / 208l

FLUID FILM® WRN-EP Gel är en permanent mjuk gel med extrema tryckegenskaper. WRN-EP rekommenderas för allmännt underhåll av linor. Det ger korrosionsskydd och smörjning för stående och löpande rigg, draglinor och brokabel. WRN-EP ger högre motståndskraft mot vattenskrapning och utmatning vid användning i tidvattenområden. Extrema tryckegenskaper ger utmärkt smörjning.

SDB

Please reload